Pharmacy

Pharmacy | Trang chủ

Chuyên thiết kế website,thiết kế website chuyên nghiệp

Loading

Giao hàng miễn phí

     Cho đơn hàng trên 500k

Miễn phí đổi trả hàng

     Trong vòng 7 ngày

 Đặt hàng trực tuyến

     SĐT: 0944.444.543

Làm việc các ngày trong tuần

     Thứ 2 - Chủ nhật

Sản phẩm mới
lic-weight-loss-natural-way-1

Lic Weight Loss Natural Way

Array
(
  [id] => 17564
  [idshop] => 2237
  [tbl_item_id] => 45299
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 750000
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/otiv_bottlems_fc9b841b-bce0-41ce-7e9e-b66a8ac1764f_large.png
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2017-12-22 20:50:55
  [last_modified] => 2017-12-22 20:54:30
)

750,000 Đ

slim-fresh

Slim Fresh

Array
(
  [id] => 17563
  [idshop] => 2237
  [tbl_item_id] => 45298
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 1250000
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/sad_large.png
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2017-12-22 20:49:38
  [last_modified] => 2017-12-22 20:54:41
)

1,250,000 Đ

sam-alipas-platinum

Sâm Alipas Platinum

Array
(
  [id] => 17562
  [idshop] => 2237
  [tbl_item_id] => 45297
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 680000
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/fd_large.png
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2017-12-22 20:47:08
  [last_modified] => 2017-12-22 20:54:53
)

680,000 Đ

sam-angela-gold

Sâm Angela Gold

Array
(
  [id] => 17561
  [idshop] => 2237
  [tbl_item_id] => 45296
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 600000
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/sam-angela-gold_bottle_angela_new_large.jpg
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2017-12-22 20:43:24
  [last_modified] => 2017-12-22 20:43:24
)

600,000 Đ

wit

Wit

Array
(
  [id] => 17560
  [idshop] => 2237
  [tbl_item_id] => 45295
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 550000
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/sam-angela-gold_bottle_angela_new_e80692b5-84b3-4747-7d46-1276cf411ae7_large.jpg
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2017-12-22 20:40:42
  [last_modified] => 2017-12-22 20:43:56
)

550,000 Đ

lic-weight-loss-natural-way

Lic Weight Loss Natural Way

Array
(
  [id] => 17559
  [idshop] => 2237
  [tbl_item_id] => 45294
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 300000
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/gdgfd_large.png
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2017-12-22 15:23:24
  [last_modified] => 2017-12-22 15:25:23
)

300,000 Đ

lactoferrin-gx

Lactoferrin GX

Array
(
  [id] => 17558
  [idshop] => 2237
  [tbl_item_id] => 45293
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 1450000
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/otiv_bottlems_fc9b841b-bce0-41ce-7e9e-b66a8ac1764f_large.png
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2017-12-22 15:22:29
  [last_modified] => 2017-12-22 15:26:16
)

1,450,000 Đ

jex-max

JEX MAX

Array
(
  [id] => 17557
  [idshop] => 2237
  [tbl_item_id] => 45292
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 350000
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/sad_large.png
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2017-12-22 15:21:38
  [last_modified] => 2017-12-22 15:21:38
)

350,000 Đ

Sản phẩm làm đẹp

Hình 1
Thực phẩm chức năng
Sản phẩm nổi bật